Xin đánh giá về dòng BOUNCE của adidas

Em chạy bộ 1 tuần khoảng 40km hiện tại đang chạy nike downshifter 8, sắp tới dự định mang đôi alpha bounce beyond 2.0 để thay đổi cảm giác, các anh chị nào đã trải nghiệm đế Bounce của adidas rồi cho em xin đánh giá với ạ