Ứng dụng Strava làm lộ vị trí căn cứ quân sự bí mật của Mỹ


(Tùng Hoàng Mạnh) #1

Đôi khi chỉ là một ứng dụng rất bình thường, nhiều người sử dụng nhưng lại tiết lộ bí mật quốc gia =))
Dựa tính năg vào heatmap (bản đồ nhiệt) của Strava có thể thấy được nội bộ của các căn cứ quân sự do nó hiển thị đường chạy của các binh lính. Trong khi những căn cứ này vốn được ngụy trang rất kĩ, không thể thấy được qua ảnh vệ tinh của Google Maps hay Apple Maps.

Nguồn: https://edition.cnn.com/2018/01/28/politics/strava-military-bases-location/index.html


(Thuận Bùi) #2

Mấy ku này không biết xài tính năng Privacy của Strava, đáng bị đuổi hết :grin:


(Tùng Hoàng Mạnh) #3

Phạt hay đuổi thì sự đã rồi, giờ phải chuyển sang căn cứ khác thì mới nhọc ^^!