Tomtom spark 3 music + cardio


(son tran) #1

Chào ad, mình mới mua 1 con tomtom spark 3 music có kèm tai nghe. Mình đã bật bluetooth trên tai nghe đi kèm của tomtom, đồng thời để đồng hồ bật chế độ tìm tai nghe, nhưng liên tục bị báo lỗi not found. Xin hỏi đồng hồ hay tai nghe của mình bị lỗi gì. Mong ad tư vấn giúp.


(Thuận Bùi) #2

Bạn tham khảo ở đây để xem cách kết nối đồng hồ TomTom Spark và tai nghe

Nếu không được thì bạn có thể thử kết nối tai nghe với điện thoại hoặc kiếm tai nghe khác kết nối với đồng hồ để kiểm tra xem cái nào bị lỗi.


(son tran) #3

mình đã kết nối được rồi, cảm ơn ad :grinning: