Thành viên mới - Đau bắp chân sau chạy

Ly chào mọi người,

Ly là thành viên mới toe trong group cũng như bộ môn này.

Các Anh, chị, bạn bè trong Group cho Ly hỏi là sau chạy bộ Ly thường bị đau bắp chân - không đau xương (đi cà nhắc). Mặc dù vẫn đầy đủ thủ tục trước và sau chạy.

Vị trí đau như hình .

Như vậy là do kỹ thuật chay hay là do chân không chạy nhiều.

Ly cám ơn mọi người nhiều ^^

image

Nhiều khả năng do chạy chưa quen, bắp chân còn yếu nên bị đau thôi. Bạn nên tập xen kẽ nghỉ ngơi để cho cơ thể hồi phục sẽ tốt hơn là chạy liên tục mỗi ngày. Từ từ khi đã quen với cường độ tập luyện mới, chân sẽ thích nghi tốt hơn và ít bị đau hơn

1 Lượt thích

Ly cám ơn Anh nè, Ly đã sắp xếp lịch tâp lại. Do bây giờ mới chạy 3.5km thôi chân đã đau. mục tiêu là 15km đường rừng hiii nên muốn luyện