Tạo group chạy tại Làng Đại học Thủ Đức

Hi các anh chị,

Em ở gần làng Đại Học Thủ Đức, cung đường luyện tập cũng đẹp ạ. Mà do em là lính mới chưa có kinh nghiệm và chưa có bạn chạy. Anh chị nào ở gần đây, cho em tham gia với ạ.

Em cảm ơn nhiều!

1 Like

Mình ở kí túc xá khu A cũng là lính mới. Bạn chạy ở đâu ?

1 Like

Hi bạn, mình chạy ở Hồ Đá í. Bạn có chạy ở đó không?