Tặng mã giảm giá đăng ký HIM 2017 (26/11/2017)

him2017
Thẻ: #<Tag:0x00007f7b2a144068>

(Thuận Bùi) #1

Hôm nay (15/09) là hạn chót đăng ký HIM 2017 dành cho các bạn có mã giảm giá đăng ký nhóm.
Mình có vài mã giảm giá còn dư do bạn bè bận việc đột xuất không tham gia được nên muốn nhường lại cho các bạn nào quan tâm.

Đăng ký bằng cách trả lời bên dưới:

  • Họ Tên
  • Cự ly tham gia

Mình sẽ gửi mã qua tin nhắn cho các bạn. Nhớ đăng ký ngay trong tối nay, vì mai mã giảm giá sẽ hết hạn. Hướng dẫn bên dưới:

Số lượng có hạn, ai đăng ký trước có trước.
Bạn nào không nhận được tin nhắn thì tự hiểu là mình đã chậm chân nhé :slight_smile:


(Hoang Nguyen) #2

Họ Tên: Nguyễn Thái Hoàng
*Cự ly tham gia: 21km


(thuong nguyen) #3

Nguyễn Anh Thương
21 km


(Thuận Bùi) bị đóng lúc #4