So sánh Nike Pegasus 35 & Nike Zoom Fly


(Nguyên Quý) #1

Mình đang phân vân chọn 1 đôi giày chạy bộ
Phân Vân giữa 2 đôi này…
Nên chọn đôi nào mọi người …?


(Thuận Bùi) #2

Cả hai đôi đều ngon, nếu mua để tập hằng ngày thì nên mua Pegasus. Mua để chạy đua trong giải thì Zoom Fly