Săn bid rụng giải resolution run 2020 ngày 23/2/2020

Mình cần săn bib rụng cho giải Resolution run 2020 ngày 23/2/2020 sắp tới ở Phú Mỹ Hưng, vì mua cho công ty nên cần số lượng khá nhiều, mong các bạn hỗ trợ :slight_smile:
Số đt của mình: 0785787979