Pass lại giày chạy -1.500.000

Háo hức chờ giày Order về cuối cùng không vừa ngậm ngùi để lại ACE nào cần.
Còn mới keng cầm chưa nóng hộp :tired_face::tired_face::tired_face:
Adidas Edgelux 2w - Nữ
Size:
Us 7(1/2)
Uk 6
F 9(1/3)
D 6
J 245