Nike, breaking 2


(Trung Vo) #1

Nike đang có live FM phá vỡ kỉ lục 2h. Sắp đến hồi kết


(Thuận Bùi) #2

Vừa mới xong. 2:00:25 , không đạt kì vọng nhưng cũng là thành tích quá khủng.


(Trung Vo) #3

Có vẻ rất lâu nữa mới có thể chạm tới sub 2h cho FM ở 1 race anh nhỉ. Lần này chỉ chạy ở route hỗ trợ tối đa mà vẫn chưa dưới 2h được. Có vẻ chạm tới giới hạn của con người


(Thuận Bùi) #4

Anh nghĩ thành tích 2:00:25 chỉ là giới hạn của Eliud thôi. Nike đã rút được đến hơn 2 phút so với kỉ lục thế giới hiện tại. Còn lại 25 giây anh nghĩ sẽ không quá lâu để lật đổ. Hy vọng trong 2-3 năm nữa sẽ xuất hiện “siêu nhân” để làm nên lịch sử.