Nhượng lại giày Nike Vaporfly 1/4

Mình có 2 đôi Nike Vaporfly size 40.5 và 37.5 màu xanh, tuy nhiên cả mình và bà xã đều đi không vừa. Bạn nào quan tâm làm ơn rước về giúp. Giá mình mua về VN là 350EUR/đôi; giá nhượng lại giảm 15% (đã đi thử). Liên hệ: Phương 0904884039