Nhượng lại BID 21Km Huế Marathon

Do có việc đột xuất, mình muốn nhượng lại BiD 21Km Huế, giá hữu nghị.
LH: Hải Trần: 0364643910 ( Zalo nha)