Nhượng lại BIB Vnexpress Marathon Huế ngày 27/12/2020 cự ly ✊ 42 km

Mình muốn nhượng lại BIB Vnexpress Marathon Huế ngày 27/12/2020 cự ly :fist: 42 km.

Ai có nhu cầu vui lòng liên hệ mình qua số
:phone: 0986 112 623 nhé. Trân trọng !