Nhượng lại bib tiền phong marathon 42km

Nhượng gấp bip chạy Tiền phong marathon 42km (cho phép thay đổi cự ly chạy)
Run 28/03-Pleiku - Gia Lai
Do công việc gia đình trước ngày chạy nên không tham giam được
Mình để lại giá hữu nghị cho anh em cần
Liên hệ DT/Zalo: 0968545745 (Khôi)