Nhượng lại BIB 21km giải chạy tại thành Phố Xanh Ecopark 2020

Hi cả nhà,

Mình đang muốn nhượng lại BIB 21km giải chạy tại thành Phố Xanh Ecopark.

Link mua BIB: https://racevietnam.com/ecopark-marathon-2020-21

Giá mình bán bằng giá Early Bird

Số điện thoại liên hệ: 0345814255

1 Like

Early Bird là bao nhiêu bạn nhỉ ? Mình dang cần !

Sorry bạn. Mình lại nhượng lại cho anh họ mình mất rồi :))