Nhượng lại 2 BIB 21km - Techcombank 12/2020 - Lấy cả 2 để có giá tốt

Mình và bạn mình cần nhượng lại cặp BIB 21km - Techcombank 12/2020.
Liên hệ lấy cả 2 để có giá tốt nhé. Lấy 1 giá cũng tốt luôn nè!
Sdt - zalo: 0909982489

A post was merged into an existing topic: Mua bán BIB - Techcombank HCMC International Marathon (tạm hoãn)