Nhượng Bib chạy VNexpress Qui Nhơn ngày 26/07/2020

Do lịch công tác, mình muốn nhượng lại 2 BIB chạy 10km & 21 km giải Marathong VNexpress Qui Nhơn ngày 26/07/2020.
Bạn nào có nhu cầu liên hệ mình. Đt: 0909767bachínchín
Cảm ơn!

A post was merged into an existing topic: Mua bán BIB - VnEpxress Marathon Quy Nhơn 26/07/2020