Nhượng bib chạy Tiền phong marathon 21km

Nhượng gấp bip chạy Tiền phong marathon 21km (cho phép thay đổi cự ly chạy)
Run 28/03-Pleiku
Do mới gặp tai nạn trước ngày chạy nên không tham gia được.
Đt/Zalo 0332537324

Mod đóng bài giùm nhé. Bip đã bán…