Lịch Luyện Tập 10k


(Đinh Kiên) #1

Đây là lịch tập của e, mong sự góp ý của mọi người.


(Bùi Đức Tùng) #2

theo mình thấy mọi lịch tập đều có số ngày nghỉ >=2, thường Recovery run là sau Long run.
lịch của mình hiện tại cũng mong mn góp ý
t4: interval
t5: base run
t6: tempo
t7: nghỉ
cn: long run
t2: recover
t3: nghỉ


(Thuận Bùi) #3

Lịch tập của @kepgiays nhìn đã muốn “bệnh” rồi. Sao tập nổi chời. Tập kiểu này chắc nghỉ hưu sớm quá.

Lịch tập của mình cứ đều đặn 3 buổi/tuần vào mùa thấp điểm. Lúc cao điểm chuẩn bị giải thì dùng My Asics, nó kêu chạy sao thì chạy vậy. Khỏi bận tâm tự chế chi cho mệt. Nhưng nói chung không bao giờ có quá 4 buổi chạy trong tuần.

Dục tốc bốc dục!