Làm sao để đăng ký cho 1 group nhiều người


(Minh Phương Hoàng) #1

Mình muốn đăng ký chuong trình chạy bộ ở Hau Giang ngày 21/4/2019 - cự ly 5km cho 5nguoi, Và cự ly 10km cho 2 người. Khi vào đăng ký thì thấy chỉ đăng ký được 1 người.
Các bạn hướng dẫn giúp mình nhé. Thanks and nice day!
Minh Phương


(Thuận Bùi) #2

Nếu thấy chỉ đăng ký cho 1 người được thì đăng ký 8 lần thôi bạn.

https://123go.vn/mekongdelta/checkout

Trang web đăng ký ngu quá thì mình phải làm thủ công. Không còn cách nào khác cả.