La An 35-55km cần BIB

Mình cần BIB 35 La An
Mong nhận được sang nhượng của các bạn.
0909049565 Quý