Hỏi về định vị GPS với Strava khi chạy

Các anh chị có kinh nghiệm cho hỏi chút về việc GPS khi dùng app strava. Mình cùng dùng điên thoại (IP XS) thì khi chạy quanh toà nhà nó hay bị lệch


cũng chung đường chạy, mà thấy map của bạn khác nhìn mượt và chính xác lắm ạ

GPS lệch khi dùng app Strava là chuyện bình thừogn nha bạn. Dùng đồng hồ GPS sẽ đo chính xác hơn.

Mình cũng có dùng apple watch s5 nhưng map vẫn không mượt mà cứ lõm chõm, đang nghiên cứu con garmin, chưa sử dụng garmin nên không biết GPS nó có tốt hơn nhiều không?