Hỏi về các thuật ngữ trong giáo án Garmin

Dear anh Thuận,
Mình xem trên giáo án của Garmin có một số thuật ngữ liên quan đến chạy bộ, về nghĩa thì có hiểu đôi chút nhưng thực hành phải làm như thế nào thì mình chưa rõ nhờ Thuận giải thích thêm:

  • Warm up: Làm những gì
  • Threshold Pace: Chạy nhanh?
  • Recovery Run: Chạy phục hồi là chạy như thế nào?
  • Recovery Walk: Đi bộ phục hồi?
  • Recovery Jog ?
  • Cool down?
    Thanks !

Đây bạn nhé

Warm up: Khởi động. Thường mình đi bộ khoảng 5 phút tăng dần tốc độ lên và sau đó chạy.
Threshold Pace: Chạy ở tốc độ cao, ngưỡng nhịp tim Zone 4. Nếu ko có đo nhịp tim thì cứ chạy nhanh hơn tốc độ bình thường là được.
Recovery Run: Chạy phục hồi. Chạy tốc độ chậm hơn bình dân thường, không gắng sức. Nếu mệt thì chuyển sang đi bộ rồi chạy tiếp.
Recovery Walk: Đi bộ phục hồi. Đi bộ nhanh
Recovery Jog: tương tự như Recovery Run. Jog hiểu đơn giản là chạy chậm tập thể dục
Cool down: làm nguội. Đi bộ chậm để nhịp tim giảm dần trong 5-10 phút. Có thể thực hiện thêm vài động tác giãn cơ.

2 Lượt thích

Thanks a Thuan nhieu nhe!

1 Lượt thích