Giới thiệu chuyên mục Thảo Luận Chung


(Thuận Bùi) #1

Khu vực dành cho mọi người giao lưu, làm quen, rủ rê chạy bộ, chém gió,…


(Nguyễn Mạnh Hà) #2

Có anh em nào chạy ở Hà Nội không nhỉ :smiley: