Giới thiệu chuyên mục Mua - Bán


(Thuận Bùi) #1

Khu vực này dành cho các bạn cần trao đổi, mua bán các sản phẩm liên quan đến chạy bộ: giày, đồng hồ, vé tham gia giải.

Lưu ý:

  • Chỉ dành cho các cá nhân trao đổi mua bán
  • Không dành cho các shop bán hàng, spam sản phẩm
  • Mọi chủ đề vi phạm sẽ bị xóa không báo trước