Giày leo núi và đi bộ: Pegasus 32 vs LunarGlide 7

nếu e thik chạy bộ theo kiểu ko phải thi đấu mà chỉ để leo núi hay đi chơi thư giãn các kiểu thì peagus 32 vs lunarglide 7 cái nào nên mua hơn hả mấy bạn,thank!

Nếu đi chơi thư giãn thì mang LunarGlide 7 sẽ êm hơn. Nhưng nếu đi leo núi thì cả hai đôi đều không phù hợp. Nên kiếm cái đôi chuyên dùng cho leo núi sẽ hợp lý hơn.