(ĐÃ BÁN) 02 BIB 21km (Nam) Manulife Da Nang Marathon 11/08/2019 giá Early Bird

Mình muốn nhượng lại 02 BIB 21km (Nam-Áo Size L).
Lưu ý là rất tiếc đã hết hạn chuyển đổi thông tin BIB, nên sẽ bất lợi về record thành tích của mọi người, tuy nhiên mình sẽ hỗ trợ hết mình khi lấy BIB ( chuyển giấy ủy quyền) và nhượng giá early bird (960,000).
ĐÃ BÁN