Cần mua bib 42km sapa ngày 21 - 22/9/2019

Chào các bạn !
Bạn nào có nhượng lại mình nhé
alo mình Hậu: 0946264956
cảm ơn nhiều nhé