Cần mua Bib 42km Mộc Châu T01/2021

Mình cần mua 1 bib 42km Mộc Châu 01.2021. Bạn nào có thì email giúp mình nhé. Đ/c mail của mình là ltlethu@gmail.com. Cảm ơn các bạn nhiều!

A post was merged into an existing topic: Mua bán BIB - Vietnam Trail Marathon Mộc Châu VTM 2021 (30/01/2021)