Cần mua bib 21km hoặc 42km VMM 2019

Mình cần mua bib 21km hoặc 42km sapa tháng 9 này ai bán hoặc không có nhu cầu nhượng lại cho mình nhé sdt :0970133305