Cần mua BIB 21 hoặc 42 tại giải TienPhong ở Lý Sơn

Mình cần mua 1 BIB cự lý 21 hoặc 42 giải TienPhong ở Lý Sơn, giá yêu thương

Trung - 0935865867