Cần mua - 01 BIB cự ly 10km - Resolution Run 2020 ngày 23/03

Mình cần mua 1 bib 10km giải Resolution Run, a/c nào có liên hệ nhé SĐT: 0974 một năm không bốn hai một

Xin cảm ơn