Cần giúp mua BIB 35km LAAN Datat tháng 11!

Gấp gấp !!! Cần mua BIB 35km LAAN Dalat

Bạn nào rụng BIB nhượng lại cho mình với ạ. Chân thành cảm ơn.

0945651439 Thành.