Cần bán BIB Marathon Long Biên 5km

Mình cần bán BIB marathon Long Biên 5km ngày 27/10/2019 do mình có việc đột xuất. Số BIB đẹp 16998.
Ai cần thì liên hệ O936. bốn một hai. 983
Zalo: O9O4. Ba bảy tám. 366