Cần bán BIB 42km LongBien Marathon 2019

Do bận việc cá nhân nên em nhượng lại BIB 42km Long biên Marathon ngày 27/10/2019. Bib em mua 1.2tr giờ nhượng lại 1.0tr.
Anh chị nào cần thì liên hệ em: 0989980ba45