Cần bán 5 bib Early Bird HCMR 21km ngay 5/1/2020- giá 1tr1

Minh fai tham gia 1 giai khac nen can ban bib HCMR.
Vi minh it online nen bạn nào cần thì goi cho minh nhé:0909359329.
Minh dang co 5 bib

3 posts were merged into an existing topic: Mua Bán BIB - HCMC Marathon 2020 - 05/01/2020