Cách đồng bộ giữa strava và relive

Xin chào, tôi có câu hỏi mong giải đáp: mở Relive để tìm kết nối với Strava thì không thấy chương trình Strava để kết nối. (đã cài Strava và Relive cùng tài khoản và thành công trên mobi rồi. Xin trân trọng cảm ơn!

Relive hiện đã không còn hỗ trợ Strava bạn nhé. Chỉ có cách kết nối với Garmin Connect hay các ứng dụng khác thôi.