Bị đau gót chân khi chạy

Mình bị đau gót chân khi chạy, đã nghỉ ngơi khoảng 10 ngày nay buổi sáng ngủ dậy bị đau, đi 1 lát lại hết. Bây giờ có nên tiếp tục chạy hay để hết đau hẳn.

Trước đây mình cũng bị vậy, đốc tờ nói là gai gót chân. Sáng ngủ dậy mình sát chanh vào gót chân. Hàng ngày chạy vẫn đau nhưng khoảng 1 tháng thì hết.

Bạn có thể đi bộ chậm trong khi chờ hết đau. Nếu bị dai dẳng thì nên đi khám cho yên tâm.

1 Like