Bán voucher topas reverside lodge

Thẻ: #<Tag:0x00007f3146156d68>

Mình cần bán 1 voucher nghỉ dưỡng 1 đêm tại topas reverside loge. Mình có lỡ chân về thứ 2 chặng 10km VJM2020 vừa rồi nên có voucher mà không đi nên nhượng lại. Ai có nhu cầu và sắp chạy VMM muốn mua liên hệ mình ạ, giá yêu thương. liên hệ sđt 0385889213

1 Like