Bán hoặc đổi BIB 42km giải Techcombank Marathon 2020

Mình có BIB 42km, do mới hồi phục sau chấn thương nên khả năng không chạy được, muốn bán hoặc đổi lấy BIB 21km cho vừa sức.
LH zalo 0942267888

2 posts were merged into an existing topic: Mua bán BIB - Techcombank HCMC International Marathon (tạm hoãn)