Bán BIB Techcombank 12/2020

Mình có 2 BIB TCB T12/2020 do có việc bận ko tham gia đc nên nhượng lại cho bạn nào cần.
Liên hệ: 0869.549.599 ( Thương)

3 posts were merged into an existing topic: Mua bán BIB - Techcombank HCMC International Marathon (tạm hoãn)