Ban bib early bird Hue 23/12/2020 21km

Minh đã hết bib Techcombank, mình còn 1 bib Huế 21km 23/12/2020, ai cần liên hệ mình nha: 0909359329