Bán BIB 10k Long Bien Marathon

E có 1 BIB 10km Long Biên Marathon vào ngày 27 tháng 10 này do không thể tham gia được nên nhượng lại, ai cần liên hệ 0978621133

Mình đã bán rồi nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc tin