Bán 2 BIB 21km Hậu Giang Mekong Delta Marathon 2020

Chào anh chị,

Em muốn đổi qua chạy ở Hội An/ HUế trong tháng 4/2020 nên muốn bán 2 BIB 21km của giải MD Marathon 2020 cũng diễn ra vào tháng 04. Thông tin giải chạy http://mekongdeltamarathon.com.vn/. LH Dương O938915916

A post was merged into an existing topic: Mua Bán BIB - Mekong Delta Marathon 2020 - Hậu Giang