Tổng kết thành tích chạy bộ tháng 2/2017 - Quà tặng đầu xuân

Cám ơn mọi người đã nhiệt tình đăng ký chương trình quà tặng đầu xuân của Yêu Chạy Bộ

http://club.yeuchaybo.com/t/dang-ky-tham-gia-chuong-trinh-qua-tang-dau-xuan-2017/

Tính đến thời điểm này đã có 57 bạn đăng ký tham gia, trải đều từ newbie (mới bắt đầu) đến lão làng (2-3 năm kinh nghiệm).

Do số lượng quá đông nên mình không thể thống kê hết thành tích của tất cả mọi người. Các bạn vui lòng cập nhật thành tích chạy bộ của mình bằng cách trả lời theo cú pháp này nhé:

 • Họ Tên:
 • Strava:
 • Thành tích trong tháng 2/2017: (ví dụ: 123km)

Lưu ý:

 • Chỉ cập nhật thành tích chạy bộ ngoài đường có bản đồ GPS, không tính các buổi chạy trong nhà (chạy trên máy)
 • Nếu bạn là người trúng giải đồng hồ, mình và mọi người sẽ kiểm tra tài khoản Strava của bạn xem có đúng như thành tích cập nhật ở đây hay không. Nếu có sự gian lận, rât tiếc bye bye. Giải thưởng sẽ được chuyển cho bạn kế tiếp trong danh sách chờ.

Mình sẽ tổng hợp danh sách và công bố kết quả sau khi có đầy đủ cập nhật từ mọi người. Hạn chót cập nhật: 07 tháng 3, ,2017

Nhào vô cập nhật nào bà con. Để xem ai có nhiều phiếu nhất nào :smiley:

Danh sách tham gia:

 • Đỗ Ngọc Tâm - 53km - 5 phiếu
 • Nguyễn Phạm Duy Thanh - 23km - 2 phiếu
 • Lê Nguyên Thành - 140km - 14 phiếu
 • Dương Thanh Tùng - 119km - 11 phiếu
 • Phạm Văn Vương Quốc - 130.1km - 13 phiếu
 • Trần Hà Anh - 52km - 5 phiếu
 • Vũ Tiến Biên - 38.7km - 3 phiếu
 • Nguyễn Thái Hoà - 90.5km - 9 phiếu
 • Phùng Bắc Việt - 91km - 9 phiếu
 • Trần Minh Thế - 105.4km - 10 phiếu
 • Lê Hà Nam - 52.1km - 5 phiếu
 • Nguyễn Tiến Mạnh - 73.4km - 7 phiếu
 • Nguyễn Mạnh Hà - 219.6km - 21 phiếu
 • Trần Mạnh Hà - 186.6km - 18 phiếu
 • Hồ Phước Hải - 199km - 19 phiếu
 • Phan Vũ Văn Khoa - 61.8km - 6 phiếu
 • Đỗ Hoàng Thái - 46km - 4 phiếu
 • Hoàng Mạnh Tùng - 50.8km - 5 phiếu
 • Nguyễn Xuân Thanh - 112km - 11 phiếu
 • Lê Hoàng Dương - 24.4km - 2 phiếu
 • Phạm Công Đạt - 22.4km - 2 phiếu
 • Nguyễn Văn Giáp - 88.1km - 8 phiếu
 • NguyễnThànhTrí Tín - 220km - 22 phiếu
 • Vương Hoài Đông Nhựt - 202km - 20 phiếu
 • Trần Lê Nguyên Mẫn - 63km - 6 phiếu
 • Võ Quang Kiệt - 74km - 7 phiếu
 • Nguyễn Quốc Bảo - 22km - 2 phiếu
 • Bùi Thị Thúy - 82.4km - 8 phiếu
 • Nguyễn Huy Tùng - 71km - 7 phiếu
 • Đồng Văn Nguyên Thái - 22km - 2 phiếu
 • Nguyễn Vĩnh Cường - 211.7km - 21 phiếu
 • Nguyễn Duy Dương - 226.6km - 22 phiếu
 • Bùi Đức Tùng - 72.1km - 7 phiếu
 • Hoàng Thái Tài - 105km - 10 phiếu
 • Võ Đinh Trung - 157km - 15 phiếu
 • Nguyễn An Khang - 85.1km - 8 phiếu
 • Đỗ Hữu Trung - 77km - 7 phiếu
 • Nguyễn Hoàng Hải - 101km - 10 phiếu
 • Trần Anh Dũng - 210km - 21 phiếu
 • Nguyễn Minh Hiền - 36.5km - 3 phiếu
 • Dinh Kien - 75km - 7 phiếu
 • Phan Văn Phương - 41km - 4 phiếu
 • Cao Chí Hiếu - 28km - 2 phiếu
 • Trần Hồng Dương - 64.4km - 6 phiếu
 • Hồ Đoàn Ngọc Ngân - 211.2km - 21 phiếu
 • Đức Anh - 21km - 2 phiếu
 • Trần Thu Hương - 49.9km - 5 phiếu
 • Dao van anh - 251km - 25 phiếu
 • Nguyễn Khánh Nguyên - 196km - 19 phiếu
 • Trương Anh Tú - 93km - 9 phiếu
 • Trần Thái Sơn - 72km - 7 phiếu
 • Nguyễn Công Anh - 25km - 2 phiếu
2 Lượt thích

Họ Tên: Đỗ Ngọc Tâm
Strava: https://www.strava.com/athletes/17358392
Thành tích trong tháng 2/2017: 53km

1 Lượt thích

Họ Tên: Nguyễn Phạm Duy Thanh
Strava: https://www.strava.com/athletes/15425715
Thành tích trong tháng 2/2017: 23

1 Lượt thích

Họ Tên: Lê Nguyên Thành
Strava: https://www.strava.com/athletes/lenguyenthanh
Thành tích trong tháng 2/2017: 140 km

1 Lượt thích

Họ Tên: Phạm Văn Vương Quốc
Strava: https://www.strava.com/athletes/18395567
Thành tích trong tháng 2/2017: 130,1 km

Họ Tên: Trần Hà Anh
Strava: https://www.strava.com/athletes/anhth
Thành tích trong tháng 2/2017: 52km

Họ Tên: Vũ Tiến Biên
Strava: https://www.strava.com/athletes/19843008
Thành tích trong tháng 2/2017: 38.7 km

Họ tên: Nguyễn Thái Hoà
Strava: Harry Nguyen
Thành tích tháng 2/2017: 90.5km

Họ Tên: Phùng Bắc Việt
Strava: https://www.strava.com/athletes/10756716
Thành tích trong thátng 2/2017: 91km

Họ Tên : Trần Minh Thế
Strava : https://www.strava.com/athletes/19738262
Thành tích trong tháng 2/2017 : 105.4 km

Họ Tên: Lê Hà Nam
Strava: https://www.strava.com/athletes/18422119
Thành tích trong tháng 2/2017: 52.1 km

Họ tên: Nguyễn Tiến Mạnh
Strava: https://www.strava.com/athletes/19737940
Thành tích trong tháng 2/2017: 73.4km

Họ tên: Nguyễn Mạnh Hà
Strava: https://www.strava.com/athletes/14377339
Thành tích trong tháng 2/2017: 219.6km

1 Lượt thích

Họ Tên: Trần Mạnh Hà (Tran Ha - YCB)
Strava: https://www.strava.com/athletes/19168941
Thành tích trong tháng 2/2017: 186.6km

1 Lượt thích

Họ tên: Hồ Phước Hải
Strava: https://www.strava.com/athletes/simonho
Thành tích chạy bộ tháng 2/2017: 199km

1 Lượt thích

Họ tên: Phan Vũ Văn Khoa (Khoa Phan - YCB)
Strava: https://www.strava.com/athletes/khoaphan
Thành tích chạy bộ tháng 2/2017: 61.8km

Họ tên: Đỗ Hoàng Thái (Thai Do -YCB)
Strava: https://www.strava.com/athletes/19737141
Thành tích chạy bộ tháng 2/2017: 46km.

Họ Tên: Hoàng Mạnh Tùng
Strava: https://www.strava.com/athletes/19825210
Thành tích trong tháng 2/2017: 50.8km

Họ Tên: Nguyễn Xuân Thanh
Strava: www.strava.com/athletes/14379336
Thành tích trong tháng 2/2017: 112km