Nhượng lại Bid 21km Vnexpress Marathon Qui Nhơn 2020, ngày 7/6/2020

Do công việc phát sinh đột xuất nên khả năng cao là mình không thể tham gia giải VnExpress Marathon Qui Nhơn 2020 vào ngày 7/6/2020 được. Nên mình muốn nhượng lại Bid 21Km, giá Super Early Bird.