Nhượng lại BIB 10km HCM Marathon 05/01/2020

Nhà mình có đăng ký dư 1 BIB 10 km (Nam, size XL)
Ai có nhu cầu mình nhượng lại.
Liên hệ số: 0903330604.

Mình đã nhượng xong BIB. Cám ơn mọi người đã đọc tin nhắn này.