Mua BIB ECOPARK 2/9

Xin chào mình muốn mua BIB ECOPARK 2/9 này. Bác nào không đi được có nhu cầu nhượng liên hệ em 0977.86 một sáu tám sáu. Cảm ơn các bác.