Mình cần mua BiB LAAN 35 hoặc 55, ACE nào biết chỉ dùm. Hậu tạ ạh!

Mình cần mua bib 35km hoặc 55km Laan Trail, ACE nào biết chỉ dùm ạh, xin hậu tạ!

Mình cũng cần, mong tin nhiều

Mình hiện có 2 bib 35km Laan nhé. Bạn cần thì liên hệ ạ. Sơn - 0934592729