Làm thế nào để trao đổi vé BIB - VnEpxress Marathon Quy Nhơn?

Hi mình muốn mua lại vé chạy 21km VnEpxress Marathon Quy Nhơn, nhưng tụi mình không biết trao đổi như thế nào? Có phải là mình chỉ cần lấy số báo danh của bạn ấy là có thể đăng ký tham gia chạy đc ạ?

Cám ơn mọi người đã chỉ bảo ạ :slightly_smiling_face:

Thư

Hic mình mới đọc trên trang https://vm.vnexpress.net/quy-nhon-2020/thong-tin-cuoc-dua/dieu-le là việc mua bán chuyển nhượng BIB bị nghiêm cấm. Vậy phải làm thế nào ạ :frowning:

Về lý thuyết, không có giải chạy nào cho phép chuyển nhượng BIB bạn nhé. Việc chuyển nhượng BIB với nhau là tự nguyện, và tự chịu trách nhiệm nếu có vấn đề xảy ra.
Thông thường khi trao đổi BIB bạn sẽ cần nhận được email xác nhận đăng ký từ người đăng ky cùng hình chụp CMND / Passport của người để có thể xác nhận khi nhận BIB thi đấu từ BTC.

A post was merged into an existing topic: Mua bán BIB - VnEpxress Marathon Quy Nhơn 26/07/2020